Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Burnrate.dk til personlig orientering for læserne af bøger og hjemmesider fra firmaet. Materialet er baseret på offentligt tilgængeligt materiale og oplysninger samt egne beregninger og erfaringer baseret herpå.

Burnrate.dk påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de specifkke finansielle instrumenter, og Burnrate.dk påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet.

 

Virksomheden tilbyder coaching og mentoring omhandlende privatøkonomi og andre områder. Virksomheden fokuserer på at løse læserens problemer gennem tanker, følelser og vaner. Virksomheden hjælper læseren med at forstå forskellige finansielle begreber.

 

Der rådgives IKKE om pension, investering, forsikring, gældspleje, kreditaftaler og jura.

 

Der ydes IKKE rådgivning om konkrete finansielle produkter herunder anbefalinger om hvilke produkter, der matcher læserens behov.

 

Vi laver KUN rådgivning, der ikke er knyttet til specifikke produkter, men om hvordan man opnår en hensigtsmæssig økonomisk adfærd, og er derfor ikke omfattet af lov om finansielle rådgivere.

 

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som pålidilig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

 

Burnrate.dk, medarbejdere og skribenter kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb og salg af samme, ligesom disse enheder kan være involveret i andre aktiviteter der er omtalt i materialet.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos Fondsselskabet og under investorinformation, som du finder på fondens produktside.


Hello